Cennik

Wybrane, minimalne ceny usług księgowych realizowanych na podstawie stałych umów

 • od  190 zł/m-c - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - zwolnieni z VAT
 • od  220 zł/m-c - księga przychodów i rozchodów - zwolnieni z VAT
 • od  250 zł/m-c - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podatnicy VAT
 • od  250 zł/m-c - księga przychodów i rozchodów - podatnicy VAT
 • od  900 zł/m-c - rachunkowość (księgi handlowe)

Powyższe ceny stosuje się jeśli firma nie zatrudnia pracowników, a średnia liczba dokumentów nie przekracza 20-tu miesięcznie.

Doliczenia do ceny wyjściowej:

 • od ilości dokumentów (ponad 20): księga przychodów i rozchodów/ryczałt – 2,5 zł/szt.;  księgi rachunkowe – 6,0 zł/szt.
 • od liczby pozycji w wyciągach bankowych i raportach kasowych - 2,5 zł od każdej pozycji - dotyczy rachunkowości
 • za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie/o dzieło – 40 zł od osoby

Przedstawione powyżej ceny mają charakter orientacyjny i dotyczą usług kompleksowych świadczonych na podstawie umów o stałej współpracy. Oferowane przez Biuro Rachunkowe PROACTIVE ceny usług uzależnione są od czynników decydujących o wielkości nakładów pracy niezbędnej do ich realizacji.

Powyższe ceny/stawki podane są w kwotach netto.

Jeśli jednak powyższe dane nie są dla Państwa wystarczające, prosimy wysłać zapytanie na nasz adres mailowy zamieszczając w nim następujące informacje:

 • forma prawna firmy - np. firma jednoosobowa, spółka jawna, spółka z o.o.
 • rodzaj prowadzonej działalności - np. produkcja, handel, usługi
 • liczba zatrudnionych pracowników - umowa o pracę, umowa zlecenie/o dzieło
 • średnia liczba dokumentów w miesiącu - faktury sprzedaży/kosztowe
 • średnia miesięczna liczba pozycji w wyciągach bankowych i raportach kasowych - dotyczy rachunkowości
 • forma opodatkowania - zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt
 • podlega / nie podlega  VAT
 • informacje dodatkowe - według uznania

Odpowiedź na przesłane zapytanie o cenę zostanie dostarczona na Państwa adres mailowy, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się